Menu

Náhradní plnění

Co je náhradní plnění

Náhradní plnění je jednou ze tří možností, jak splnit zákonem stanovenou podmínku pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tento zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zvláště pak § 81, se vztahuje na všechny zaměstnavatele s více jak 25 zaměstnanci a povinný podíl pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením činí 4 % k celkovému počtu zaměstnanců.

Povinný podíl lze tedy splnit:

  • zaměstnáváním osob se zdravotním postižením
  • odběrem výrobků či služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více jak 50 % OZP, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům
  • odvodem do státního rozpočtu
  • kombinací výše uvedených možností

Výpočet pro rok 2017 se odvíjí od výše průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí 2017. Její výše činí 28 761,- Kč.

Limit pro poskytování náhradního plnění 2018 za 1 zaměstnance OZP je stanoven 36 násobkem průměrné mzdy předcházejícího roku 2017 (I.-.III.Q). Limit pro náhradní plnění 2017 za 1 OZP ze strany poskytovatele činí 1 035 396 Kč.

On-line kalkulačka náhradního plnění

0,00


Užitečné odkazy:

Aktuální znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 81-84 - v platnosti od 1. 1. 2012
Prováděcí vyhláška č. 518/2004 Sb. - výpočet přepočteného počtu zaměstnanců a povinného podílu
Oznámení o plnění povinného podílu zaměstnávání OZP


Často kladené otázky k náhradnímu plnění:

1) Co to je náhradní plnění?

Náhradní plnění je jednou z možností, jak se mohou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci podílet na zlepšení pracovních podmínek při zaměstnávání OZP (osob se zdravotním postižením, dříve ZPS - osob se změněnou pracovní schopností). Jedná se o využití odběru služeb nebo zboží od firmy, která zaměstnává více než 50 % OZP. Touto formou splníte povinný podíl zaměstnávání OZP (ZPS).

2) Jak mohu náhradní plnění získat?

Toto plnění je možno získat odběrem výrobků nebo služeb od zaměstnavatele s více než 50% zaměstnanými OZP (ZPS). Oprávněným zaměstnavatelům můžete také zakázky zadávat.

3) V jaké minimální výši musím odebrat služby pro náhradní plnění, resp. pro splnění povinného podílu?

Minimální výše odebraných služeb se rovná sedminásobku průměrné měsíční mzdy v ČR za každou OZP, kterou by Vaše firma měla zaměstnávat (4 % z celkového počtu Vašich zaměstnanců). V roce 2015 tato výše činila (7x 25 903) = 181 321 Kč.

4) Kdo může náhradní plnění poskytovat?

Náhradní plnění může poskytnout firma, která ve svých řadách sama poskytovala a nadále poskytuje zaměstnávání OZP (dříve ZPS) a to z více než 50 % v celkovém počtu zaměstnanců.

5) Jak poznám, že je vybraná společnost oprávněna poskytovat náhradní plnění?

Můžete si vyžádat potvrzení o zaměstnávání více než 50 % OZP vydané úřadem práce, které by mělo být běžně k dispozici. Některé společnosti jej též zveřejňují na svých webových stránkách. Evidence zaměstnávání OZP, resp. jejich jednotlivých pracovních míst, je navíc vedena na příslušném úřadu práce.

6) Jak se mne jako zaměstnavatele dotýkají změny novely zákona o zaměstnanosti z roku 2012?

V zákoně se nově objevil limit určující horní hranici možného poskytnutí služeb. Znamená to, že každá firma zaměstnávající více než 50 % OZP může poskytnout služby v rámci náhradního plnění pouze do výše 36tinásobku průměrné měsíční mzdy za každou přepočtenou osobu se zdravotním postižením. Po vyčerpání tohoto limitu se jí uzavírá možnost náhradní plnění poskytovat.

7) Jak se mne jako odběratele služeb dotýkají změny 2012 v náhradním plnění?

Pro odběratele platí, že vzhledem k limitovanému objemu odběru služeb je pro Vás žádoucí objednat si služby pro náhradní plnění co nejdříve – mohlo by se stát, že Vámi vybraný poskytovatel bude mít limit velmi brzy vyčerpán, a museli byste tak hledat jiného dodavatele, či uhradit státu poměrnou „invalidní daň“ za povinný podíl.

8) Co všechno musím jako zaměstnavatel předložit úřadu práce?

Je to především potvrzení o odběru služeb v rámci náhradního plnění, které Vám agentura vystaví. Výše odběru služeb musí být přizpůsobena počtu zaměstnanců se ZP ve Vaší firmě, tj. 4 % z celkového počtu pracovních míst nad hranici 25 Vašich zaměstnanců. Odběr by též měl být doložitelný řádnými fakturami.

9) Kolik mě bude stát, když se rozhodnu povinný podíl OZP zaměstnanců zaplatit státu přímo?

Jestliže se rozhodnete zaplatit povinný podíl státu, aniž byste využili náhradního plnění, jste povinni do státního rozpočtu odvést 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy (počítanou za I. a III. čtvrtletí sledovaného roku) za každou OZP, kterou byste měli zaměstnat. V roce 2015 byla průměrná mzda 25 903 Kč, tzn. že odvod státu za každou nezaměstnanou OZP činí 64 758 Kč.

10) Co mi hrozí v případě, že se zaměstnávání OZP nebudu podílet žádným způsobem a povinný podíl nesplním?

V případě nedodržení zákona Vaší firmě hrozí pokuta až do výše jednoho milionu korun!  


Pokud máte zájem o více informací nebo potřebujete poradit, neváhejte nás kontaktovat.

Facebook
Čekejte prosím...